ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s

Tweet this page
<
2018
2019
2020
2021
2022
2023
>
Registration as it was on 31 Jan 2023
How to read and use this data card.
Download this datacard

Overview

Since 20 September 2021 self-declared 'non-commercial organisations' are no longer required to provide a lobby budget. See above timeline for this registrant's historical lobby budget.

Lobbying Costs

None declared

Financial year: Jan 2021 - Dec 2021

Lobbyists (Full time equivalent)

7.25 Fte (8)

Lobbyists with EP accreditation

0

High-level Commission meetings

0

Lobbying Costs over the years

 • Info

  ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s   (ŠAVŠ)

  EU Transparency Register

  615126130484-09 First registered on 02 Mar 2018

  Goals / Remit

  ŠAVŠ plně respektuje rozvojové prioritní cíle Strategického záměru MŠMT na období 2021 - 2030. Jejich operacionalizace v podmínkách ŠAVŠ bude zaměřena takto:
  Prioritní cíl 1 – Rozvíjet kompetence přímo relevantní pro život a praxi ve 21. století. Prioritní cíl 2 – Zlepšit dostupnost a relevanci pro život a praxi ve 21. století. Prioritní cíl 3 – Zvýšit efektivitu a kvalitu doktorského studia. Prioritní cíl 4 – posilovat strategické řízení a efektivní využívání kapacit v oblasti výzkumu a vývoje na vysokých školách. Prioritní cíl 5 – Budovat kapacity pro strategické řízení vysokého školství. Prioritní cíl 6 Snížit administrativní zatížení pracovníků vysokých škol, aby se mohli naplno věnovat svému poslání. Součástí je i Strategie internacionalizace, která reflektuje na základní dokumenty EU pro vysoké školství, doporučení Mezinárodního evaluačního panelu v rámci komplexního hodnocení organizace dle Metodiky 2017+ a Strategie ŠAVŠ 2025 schválené jejím zakladatelem.

  Main EU files targeted

  Všechny relevantní iniciativy EU v oblasti výzkumu, inovací a vysokoškolského vzdělávání. Aktivní implementace programu Erasmus+ v souladu s Erasmus Charter for Higher Education.

  Address

  Head Office
  Na Karmeli 1457
  Mladá Boleslav 293 01
  CZECH REPUBLIC
  EU Office
  Na Karmeli 1457
  Mladá Boleslav 293 01
  CZECH REPUBLIC

  Website

 • People

  Total lobbyists declared

  8

  Employment timeLobbyists
  100%6
  75%1
  50%1

  Lobbyists (Full time equivalent)

  7.25

  Lobbyists with EP accreditation

  No lobbyists with EP accreditations

  Complementary Information

  Zahraniční oddělení, oddělení Vědy a výzkumu

  Person in charge of EU relations

  Data not provided by Register Secretariat due to GDPR

  Person with legal responsibility

  Data not provided by Register Secretariat due to GDPR

 • Categories

  Category

  Academic institutions

 • Networking

  Affiliation

  Veškeré informace o vysoké škole, jejích působnostech a členství v organizacích a dalších fórech jsou aktualizovány a plně dostupné na veřejné úřední desce školy. Aktuání seznam je pak uveden v poslední výroční zprávě.
  https://www.savs.cz/uredni-deska

  Member organisations

  None declared

 • Financial Data

  Interests represented

  Does not represent commercial interests

  Closed financial year

  Jan 2021 - Dec 2021

  Lobbying costs for closed financial year

  Since 20 September 2021 self-declared 'non-commercial organisations' are no longer required to provide a lobby budget. See above timeline for this registrant's historical lobby budget.

  Total organisational budget in closed year

  6,251,880€

  Major funding types in closed year

  Other, Donations, EU funding

  Major contributions in closed year

  TypeNameAmount
  Contribution ŠKODA AUTO a.s. 3,132,080€
  Contribution Dům zahraniční spolupráce, ČR 135,880€
  Contribution Školné 2,553,280€
  Contribution Školné MBA 44,000€
  Contribution Projekty a kurzy 222,720€
  Contribution Ostatní 163,920€

  Other financial info

  ŠKODA AUTO Vysoká škola o.p.s. je soukromá vysoká škola neuniverzitního typu. Uskutečňuje akreditované bakalářské a magisterské studijní programy v českém a anglickém jazyce. Dále poskytuje vzdělání v rámci programů celoživotního učení, pořádá konference a odborné vědecké akce. Škola vykonává převážně obecně prospěšnou činnost. V rámci doplňkové činnosti prodávala propagační a upomínkové předměty a realizovala smluvní projekty a konzultační čínnost pro společnosti z podnikové sféry.
  Hlavní zdoje financování jsou:
  Školné
  Dary
  Programy z rozpočtu EU a ČR
  MBA programy
  Projekty a kurzy
  Ostatní (poplatky, kopírování, knihovna, atd.)
  Zdroje financování, které přesáhly 10 000 EUR a zároveň tvoří více než 10 % z celkového rozpočtu jsou uvedeny výše.
  Podrobnosti jsou uvedeny ve Zprávě o hospodaření za rok 2021, která prošla hodnocením nezávislého auditora (Auditorská společnost APOGEO Audit, s.r.o.), zpráva byla předána 31.3. 2022

 • EU Structures

  Groups (European Commission)

  none

  Groups (European Parliament)

  N/A

  Other activities

  None declared

 • Meetings

  Meetings

  None declared

Download this datacard