ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.

Tweet this page
<
2018
2019
2020
2021
2022
>
Registration as it was on 17 Nov 2022
How to read and use this data card.
Download this datacard

Overview

Since 20 September 2021 self-declared 'non-commercial organisations' are no longer required to provide a lobby budget. See above timeline for this registrant's historical lobby budget.

Lobbying Costs

None declared

Financial year: Jan 2021 - Dec 2021

Lobbyists (Full time equivalent)

0.25 Fte (1)

Lobbyists with EP accreditation

0

High-level Commission meetings

0

Lobbying Costs over the years

 • Info

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.   (ΕΤΑΛ Α.Ε.)

  EU Transparency Register

  440960230491-50 First registered on 02 Mar 2018

  Goals / Remit

  Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε. (ΕΤΑΛ) αποτελεί σύμπραξη τοπικών φορέων της Λέσβου και της ευρύτερης νησιωτικής περιοχής με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, την ανάληψη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών και Εθνικών πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην ενίσχυση της αγροτικής αλλά και της γενικότερης οικονομικής και κοινωνικής εξέλιξης της περιφέρειας.
  Η ΕΤΑΛ ιδρύθηκε το 1992 μέσα από τη σύμπραξη τοπικών φορέων, και σήμερα η μετοχική σύνθεσή της αποτελείται από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, (ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου-40,47%) εκπροσωπώντας συμφέροντα δημοσίου χαρακτήρα, Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λέσβου (ΕΑΣ-33,30%), και Επιμελητηριακή Λεσβιακή Εταιρεία Ανάπτυξης (ΕΛΕΑ ΑΜΚΕ-26,23%) που εκπροσωπούν συμφέροντα ιδιωτικού χαρακτήρα της Αγροτικής-Νησιωτικής Οικονομικής Δραστηριότητας της Λέσβου. καμία ενιαία Ομάδα συμφερόντων δεν υπερβαίνει το 49% της μετοχικής σύνθεσης της Εταιρείας.

  Main EU files targeted

  ETAL S.A. applies for participation in the 5th LEADER and Community-Led Local Developmen subgroup and Mr. Anastasios Perimenis will attend the meeting in Brussels, 8 March 2018, as representative of the Greek LAGS. The Greek NRN is notified.

  Also Mr. Perimenis is representing the Greek Network of LAGS/FLAGS in ELARD.

  Mr. Perimenis in member of the steering committee of the Greek LAGS Network for the RDP-CLLD/LEADER 2014-2020.

  Η ΕΤΑΛ Α.Ε. αποτελεί την Ομάδα Τοπικής Δράσης για την Λέσβο από το 1994 έως και σήμερα.
  Στην προηγούμενη και την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο εκτελεί τον ρόλο και για το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ.
  Το όραμα της Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε. είναι να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στον τομέα του ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ βασιζόμενης στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.
  Η ΕΤΑΛ Α.Ε., εφαρμόζει την αναπτυξιακή στρατηγική της μέσω, διεκδίκησης, διαχείρισης και υλοποίησης Ευρωπαϊκών και Εθνικών συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων συμβάλλοντας ενεργά στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και παράλληλα να αποτελεί πρότυπο εφαρμογής της ανελικτικής προσέγγισης (bottom-up) για το σχεδιασμό, παρακολούθηση, υλοποίηση και διαχείριση αναπτυξιακών επιχειρηματικών σχεδίων για την ευρύτερη περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται η Εταιρεία.
  Η ΟΤΔ εφαρμόζει δράσεις που βασίζονται στους κανονισμούς που διέπουν τα ταμεία της Ε.Ε. 1303/2013, 1305/2014, 508/2014 651/2014 κ.α. μέσω Εθνικών Επιχειρησιακών προγραμμάτων.
  Η ΕΤΑΛ Α.Ε. δεν έχει ασκήσει πρωτοβουλίες διαμόρφωσης γνώμης ή αποφάσεων, εφαρμόζει πολιτικές.

  Address

  Head Office
  ΕΡΜΟΥ 4
  ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΕΣΒΟΣ 81131
  GREECE
  EU Office
  ΕΡΜΟΥ 4
  ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΕΣΒΟΣ 81131
  GREECE

  Website

 • People

  Total lobbyists declared

  1

  Employment timeLobbyists
  25%1

  Lobbyists (Full time equivalent)

  0.25

  Lobbyists with EP accreditation

  No lobbyists with EP accreditations

  Complementary Information

  None declared

  Person in charge of EU relations

  Data not provided by Register Secretariat due to GDPR

  Person with legal responsibility

  Data not provided by Register Secretariat due to GDPR

 • Categories

  Category

  Other organisations, public or mixed entities

 • Networking

  Affiliation

  Η ΕΤΑΛ Α.Ε. συμμετέχει στα:

  Εθνικό Αγροτικό δίκτυο της Ελλάδος www.ead.gr

  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΤΔ LEADER/CLLD

  European LEADER Association for Rural Development (ELARD) www.elard.eu

  Το Δίκτυο ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ "ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ".

  Member organisations

  None declared

 • Financial Data

  Interests represented

  Does not represent commercial interests

  Closed financial year

  Jan 2021 - Dec 2021

  Lobbying costs for closed financial year

  Since 20 September 2021 self-declared 'non-commercial organisations' are no longer required to provide a lobby budget. See above timeline for this registrant's historical lobby budget.

  Total organisational budget in closed year

  294,388€

  Major funding types in closed year

  EU funding

  Major contributions in closed year

  TypeNameAmount
  Grant CLLD/LEADER 294,388€

  Major contributions in current year

  TypeNameAmount
  Grant CLLD/LEADER 147,194€

  Other financial info

  None declared

 • EU Structures

  Groups (European Commission)

  Rural Network's Assembly#E03277#https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?groupID=3277 #Member #C#Other#Leader and Community-Led Local Development

  Groups (European Parliament)

  Rural, mountainous and remote areas (RUMRA) and smart villages

  Other activities

  None declared

 • Meetings

  Meetings

  None declared

Download this datacard