Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Tweet this page
<
2020
2021
2022
>
Registration as it was on 22 Nov 2022
How to read and use this data card.
Download this datacard

Overview

Since 20 September 2021 self-declared 'non-commercial organisations' are no longer required to provide a lobby budget. See above timeline for this registrant's historical lobby budget.

Lobbying Costs

None declared

Financial year: Jan 2021 - Dec 2021

Lobbyists (Full time equivalent)

9 Fte (15)

Lobbyists with EP accreditation

0

High-level Commission meetings

1

Lobbying Costs over the years

 • Info

  Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej   (EFRWP)

  EU Transparency Register

  601633637186-30 First registered on 03 Feb 2020

  Goals / Remit

  Celem działania Fundacji jest rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich poprzez rozwój infrastruktury technicznej, ekonomicznej i społecznej na tych obszarach.
  W szczególności do celów Fundacji należy działanie na rzecz:
  1) rozwoju szeroko rozumianej pozarolniczej małej i średniej przedsiębiorczości na terenach wiejskich,
  2) szeroko rozumianej działalności oświatowej na terenach wiejskich, polegającej także na: budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji, remoncie i wyposażeniu przedszkoli i szkół, z wyłączeniem szkół wyższych, upowszechnianiu i pogłębianiu wiedzy o zasadach funkcjonowania Unii Europejskiej, w tym części dotyczącej terenów wiejskich i rolnictwa, edukacji ekonomicznej, językowej, muzycznej, edukacji ekologicznej i propagowaniu ochrony przyrody na terenach wiejskich, w tym
  w szczególności na terenach objętych programem Natura 2000, także poprzez udostępnianie będącej w posiadaniu Fundacji infrastruktury edukacyjnej i tech (...)

  Main EU files targeted

  Wspólna Polityka Rolna i budżet UE 2020-2027 w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej
  Problemy strukturalne polskiego rolnictwa
  System dopłat bezpośrednich w ramach WPR. Uwarunkowania zmian i propozycje rozwiązań.
  Dbałość o środowisko i klimat w ramach Wspólnej Polityki Rolnej
  Rozwój energetyki rozproszonej i wykorzystanie potencjału OZE w ograniczaniu zanieczyszczenia powietrza na obszarach wiejskich
  Pokonywanie barier administracyjnych w rozwoju mikroźródeł energii odnawialnej
  Walka ze smogiem na obszarach wiejskich
  Kształtowanie i wykorzystanie zasobów wodnych dla celów rolnictwa i obszarów wiejskich
  Cyfryzacja rolnictwa i obszarów wiejskich
  Leader + wdrażanie nowoczesnych strategii rozwoju terenów wiejskich
  Edukacja na terenach wiejskich
  Stan zdrowia ludności wiejskiej w Polsce
  Eksport produktów rolno-spożywczych na rynki pozaeuropejskie
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)
  Projekty rozporządzeń dla polityki spójności na lata 2021-27

  Address

  Head Office
  Miedziana 3a
  Warszawa 00-814
  POLAND
  EU Office
  Miedziana 3a
  Warszawa 00-814
  POLAND

  Website

 • People

  Total lobbyists declared

  15

  Employment timeLobbyists
  100%5
  75%2
  50%2
  25%6

  Lobbyists (Full time equivalent)

  9

  Lobbyists with EP accreditation

  No lobbyists with EP accreditations

  Complementary Information

  None declared

  Person in charge of EU relations

  Data not provided by Register Secretariat due to GDPR

  Person with legal responsibility

  Data not provided by Register Secretariat due to GDPR

 • Categories

  Category

  Non-governmental organisations, platforms and networks and similar

 • Networking

  Affiliation

  N/A

  Member organisations

  None declared

 • Financial Data

  Interests represented

  Does not represent commercial interests

  Closed financial year

  Jan 2021 - Dec 2021

  Lobbying costs for closed financial year

  Since 20 September 2021 self-declared 'non-commercial organisations' are no longer required to provide a lobby budget. See above timeline for this registrant's historical lobby budget.

  Total organisational budget in closed year

  3,784,885€

  Major funding types in closed year

  EU funding, Public financing, Other

  Major contributions in closed year

  TypeNameAmount
  Contribution Ministry of Finance (Projekt ProgramujeMy kielecki) 97,168€
  Contribution Ministry of Finance (Projekt ProgramujeMy tarnowski) 98,575€
  Grant CP Polska Cyfrowa (Projekt ProgramujeMy kielecki) 11,911€
  Grant CP Polska Cyfrowa (Projekt ProgramumeMy tarnowski) 12,084€
  Grant CP Polska Cyfrowa (Projekt Gmina na Czasie) 8,983€

  Other financial info

  None declared

 • EU Structures

  Groups (European Commission)

  none

  Groups (European Parliament)

  N/A

  Other activities

  None declared

 • Meetings

  Meetings

  1 meetings found. Download meetings

  The list below only covers meetings held since November 2014 with commissioners, their cabinet members or directors-general at the European Commission; other lobby meetings with lower-level staff may have taken place, but the European Commission doesn't publish information about such meetings. All information below comes from European Commission web pages.

  • Date 03 Feb 2020 Location Brussels
   Subject Reform of the CAP
   Cabinet Cabinet of Commissioner Janusz Wojciechowski
   Portfolio Agriculture
   Attending
   • Janusz Wojciechowski (Commissioner)
   • Magdalena Majerczyk (Cabinet member)
Download this datacard