Fundacja Polska Bezgotówkowa

Tweet this page
<
2023
>
Registration as it was on 20 Feb 2023
How to read and use this data card.
Download this datacard
The following entries are flagged as duplicates of this organisation: 586427137264-90

Overview

Since 20 September 2021 self-declared 'non-commercial organisations' are no longer required to provide a lobby budget. See above timeline for this registrant's historical lobby budget.

Lobbying Costs

None declared

Financial year: Jan 2022 - Dec 2022

Lobbyists (Full time equivalent)

0.2 Fte (2)

Lobbyists with EP accreditation

0

High-level Commission meetings

0

Lobbying Costs over the years

 • Info

  Fundacja Polska Bezgotówkowa   (Polska Bezgotówkowa)

  EU Transparency Register

  990357749034-58 First registered on 13 Feb 2023

  Goals / Remit

  Celami Fundacji są:
  1) Upowszechnienie obrotu bezgotówkowego,
  2) Działania w zakresie rozbudowy sieci akceptacji instrumentów płatniczych w Polsce,
  3) Promocja obrotu bezgotówkowego,
  4) Podnoszenie świadomości i poziomu wiedzy obywateli w zakresie wiedzy
  ekonomicznej, w szczególności mechanizmów funkcjonowania i bezpieczeństwa
  obrotu bezgotówkowego,
  5) Promocja innowacji technologicznych i organizacyjnych wspierających obrót
  bezgotówkowy i bezpieczeństwo tego obrotu,
  6) Pobudzanie oraz rozwój przedsiębiorczości rynku płatności bezgotówkowych w
  Polsce,
  7) Rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w obszarze
  instrumentów płatniczych w Polsce.

  Main EU files targeted

  Rewizja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego

  Address

  Head Office
  Rondo Daszyńskiego 2B
  Warszawa 0843
  POLAND
  EU Office
  Rondo Daszyńskiego 2B
  Warszawa 0843
  POLAND

  Website

 • People

  Total lobbyists declared

  2

  Employment timeLobbyists
  10%2

  Lobbyists (Full time equivalent)

  0.2

  Lobbyists with EP accreditation

  No lobbyists with EP accreditations

  Complementary Information

  None declared

  Person in charge of EU relations

  Data not provided by Register Secretariat due to GDPR

  Person with legal responsibility

  Data not provided by Register Secretariat due to GDPR

 • Categories

  Category

  Non-governmental organisations, platforms and networks and similar

 • Networking

  Affiliation

  None declared

  Member organisations

  None declared

 • Financial Data

  Interests represented

  Does not represent commercial interests

  Closed financial year

  Jan 2022 - Dec 2022

  Lobbying costs for closed financial year

  Since 20 September 2021 self-declared 'non-commercial organisations' are no longer required to provide a lobby budget. See above timeline for this registrant's historical lobby budget.

  Total organisational budget in closed year

  27,250,000€

  Major funding types in closed year

  Other

  Major contributions in closed year

  TypeNameAmount
  Contribution Visa Europe Management Services Limited (sp. z o.o.) Branch in Poland 14,717,000€
  Contribution Mastercard Europe SA 12,533,000€

  Other financial info

  Fundacja Polska Bezgotówkowa została powołana przez Związek Banków Polskich w celu realizacji Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego.
  Program jest wspólną inicjatywą podmiotów rynku finansowego uczestniczących w krajowym rynku płatności kartowych, tj. wydawców kart, agentów rozliczeniowych oraz wiodących pod względem operacji na polskim rynku organizacji płatniczych Visa i Mastercard, przy udziale Związku Banków Polskich oraz sektora publicznego. Celem Programu jest upowszechnienie płatności bezgotówkowych, obejmujące wsparcie rozwoju sieci akceptacji w Polsce.
  Szczegółowe zasady funkcjonowania Programu zostały określone w dokumencie „Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego – zasady operacyjne” dostępnym na stronie Fundacji www.polskabezgotowkowa.pl.
  Źródłem finansowania Programu są środki finansowe wpłacane przez Uczestników biznesowych, gromadzone za pośrednictwem organizacji płatniczych oraz przekazywane na Fundusz prowadzony przez Fundację. Zgodnie z Zasadami operacyjnymi, wpłaty na Fundusz są przeznaczane w przeważającej części na dofinansowanie dla przedsiębiorców w ramach Programu, a w pozostałej części na działalność promocyjną oraz koszty własne funkcjonowania Fundacji.
  Zgodnie z Zasadami operacyjnymi, organizacje płatnicze naliczają należne wpłaty od poszczególnych wydawców i agentów rozliczeniowych oraz samych organizacji płatniczych automatycznie od każdej transakcji będącej podstawą naliczenia wpłaty, a więc transakcji realizowanej kartą debetową.

 • EU Structures

  Groups (European Commission)

  none

  Groups (European Parliament)

  N/A

  Other activities

  None declared

 • Meetings

  Meetings

  None declared

Download this datacard