Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Tweet this page
<
2022
2023
>
Registration as it was on 13 Jan 2023
How to read and use this data card.
Download this datacard

Overview

Since 20 September 2021 self-declared 'non-commercial organisations' are no longer required to provide a lobby budget. See above timeline for this registrant's historical lobby budget.

Lobbying Costs

None declared

Financial year: Jan 2022 - Dec 2022

Lobbyists (Full time equivalent)

0.3 Fte (3)

Lobbyists with EP accreditation

0

High-level Commission meetings

0

Lobbying Costs over the years

 • Info

  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu   (IFPS)

  EU Transparency Register

  633059845033-86 First registered on 14 Jan 2022

  Goals / Remit

  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu (IFPS) jest wiodącym w Polsce instytutem badawczym (kategoria A) oraz wysoko wyspecjalizowanym szpitalem zapewniającym kompleksową opiekę osobom z uszkodzeniami narządu słuchu, głosu, mowy, równowagi i oddychania. Zgodnie z polskim prawem jest to jednostka publiczna, której działalność podlega Ustawie o instytutach badawczych i innych ustawach dotyczących nauki oraz Ustawie o działalności leczniczej. Jako placówka medyczna reprezentuje ona najwyższy poziom referencyjny. Instytut został powołany w 1996 roku przez Ministra Zdrowia. Celem działalności IFPS jest działalność kliniczna, naukowa, dydaktyczna i organizacyjna/społeczna. Instytut ma ogromne doświadczenie w realizacji usług medycznych. Działa także na rzecz pacjentów, organizując wiele społecznych inicjatyw i programów epidemiologicznych, np. przesiewowych badań słuchu, głosu i mowy.

  Main EU files targeted

  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu realizuje działalność kliniczną, naukową, dydaktyczną, organizacyjną i społeczną w zakresie ochrony zdrowia – m.in. epidemiologia problemów ze słuchem, głosem i mową, umożliwianie powszechniejszego dostępu do opieki zdrowotnej dla społeczeństwa, zarówno w kraju i za granicą.
  Główne obszary polityki UE, na które organizacja stara się wywrzeć wpływ to:
  1. Zdrowie publiczne, w szczególności poprzez:
  • tworzenie i wdrażanie rozwiązań telemedycznych i cyfrowych (e-Zdrowie),
  • tworzenie i wdrażanie innowacyjnych urządzeń medycznych,
  • tworzenie i realizację programów zdrowotnych przyczyniających się do wyrównywania szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji,
  • realizację innowacyjnych projektów badawczych w dziedzinie medycyny,
  • tworzenie i udział w Europejskich sieciach referencyjnych.

  2. Badania naukowe, w szczególności poprzez realizację badań w sposób efektywny, rzetelny i przejrzysty oraz aby opierały się na współpracy.
  Instytut wykorzystuje technologie cyfrowe, które ułatwiają otwarty dostęp do wyników badań i do danych naukowych.

  3. Kształcenie i szkolenie, poprzez realizację działalności dydaktycznej, która obejmuje kształcenie i szkolenie zawodowe osób dorosłych, w tym również szkolenia zdalne (na odległość) przy wykorzystaniu infrastruktury teleinformatycznej.
  Instytut realizuje również międzynarodową współpracę w dziedzinie kształcenia i szkolenia, w szczególności Warsztaty Window Approach Workshop, które przeznaczone są dla lekarzy otochirurgów specjalizujących się, lub chcących się specjalizować, w implantach słuchowych.

  Address

  Head Office
  ul. Mochnackiego 10
  Warszawa 02-042
  POLAND
  EU Office
  Światowe Centrum Słuchu IFPS Kajetany ul. Mokra 17
  Nadarzyn 05-830
  POLAND

  Website

 • People

  Total lobbyists declared

  3

  Employment timeLobbyists
  10%3

  Lobbyists (Full time equivalent)

  0.3

  Lobbyists with EP accreditation

  No lobbyists with EP accreditations

  Complementary Information

  None declared

  Person in charge of EU relations

  Data not provided by Register Secretariat due to GDPR

  Person with legal responsibility

  Data not provided by Register Secretariat due to GDPR

 • Categories

  Category

  Think tanks and research institutions

 • Networking

  Affiliation

  https://whc.ifps.org.pl/o-nas/wspolpraca/

  World Hearing Forum WHO

  Ponadto, Dyrektor Instytutu jest zaangażowany w prace następujących organizacji: Academia Scientarium et Artium Europea, Polskie Towarzystwa Otolaryngologów Dziecięcych, Rada Główna Instytutów Badawczych, Rada Honorowej Fundacji JESTEM OPTYMISTĄ, Rada do spraw Polityki Senioralnej powołanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Rada Naukowej Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki, International Society for Telemedicine and eHealth, American Neurotology Society (ANS), American Cochlear Alliance (ACI Alliance), Mediterranean Society of Otology and Audiology, American Otological Society (AOS), Society for Middle-Ear Disease (AMED), Neurootological and Equilibriometric Society Reg., Komitet Nauk Klinicznych PAN, Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Politzer Society, Naczelna Rada Lekarska, Kubańskie Towarzystwo Otolaryngologii i Chirurgii Głowy i Szyi, International Academy of Otolaryngology, Fundacja LION, Komitet Patofizjologii Klinicznej PAN, Komisja Patofizjologii Słuchu, Mowy i Zaburzeń Komunikacyjnych PAN, International Society of Audiology, Rada Naukowa Fundacji Orange, Rada Naukowa przy Ministrze Zdrowia, European Society for Artificial Organs, Akademia Polskiego Sukcesu, Polskie Towarzystwo Chirurgii Podstawy Czaszki, European Academy of Otology and Neuro-Otology (EAONO), Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej, Słowackie Towarzystwo Otolaryngologii i Chirurgii Głowy i Szyi, Polskie Towarzystwo Naukowe Zaburzeń Słuchu, Głosu i Komunikacji Językowej, Komitet Akustyki PAN, American Tinnitus Association, New York Academy of Sciences, Collegium Oto-Rhino-Laryngologicum Amicitiae Sacrum (CORLAS), American Academy of Audiology, European Association of the Tissue Banks – EATB itd.

  Member organisations

  None declared

 • Financial Data

  Interests represented

  Does not represent commercial interests

  Closed financial year

  Jan 2022 - Dec 2022

  Lobbying costs for closed financial year

  Since 20 September 2021 self-declared 'non-commercial organisations' are no longer required to provide a lobby budget. See above timeline for this registrant's historical lobby budget.

  Total organisational budget in closed year

  2,792,685€

  Major funding types in closed year

  Public financing, EU funding

  Major contributions in closed year

  TypeNameAmount
  Contribution Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 419,023€

  Other financial info

  None declared

 • EU Structures

  Groups (European Commission)

  none

  Groups (European Parliament)

  NIE

  Other activities

  None declared

 • Meetings

  Meetings

  None declared

Download this datacard