Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa

Tweet this page
<
2017
2018
2019
2020
2021
2022
>
Registration as it was on 26 Sep 2022
How to read and use this data card.
Download this datacard

Overview

Lobbying Costs

10,000€

Financial year: Jan 2021 - Dec 2021

Lobbyists (Full time equivalent)

1 Fte (1)

Lobbyists with EP accreditation

0

High-level Commission meetings

0

Lobbying Costs over the years

 • Info

  Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa   (Kasa Krajowa)

  EU Transparency Register

  110144627132-53 First registered on 10 May 2017

  Goals / Remit

  Kasa Krajowa jest spółdzielnią osób prawnych, do której w zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze.

  Kasa Krajowa prowadzi działalność niezarobkową.

  Celem działalności Kasy Krajowej jest zapewnienie stabilności finansowej kas, a w szczególności udzielanie kasom wsparcia finansowego ze środków funduszu stabilizacyjnego oraz sprawowanie kontroli nad kasami dla zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzonych w nich oszczędności oraz zgodności działalności Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych z przepisami prawa.

  Dla realizacji tego celu Kasa Krajowa:
  - reprezentuje interesy Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych przed organami administracji państwowej, organami samorządu terytorialnego oraz przed organizacjami międzynarodowymi,
  - wyraża opinie o projektach aktów prawnych dotyczących Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych,
  - zapewnia Spółdzielczym Kasom Oszczędnościowo-Kredytowym dorad (...)

  Main EU files targeted

  Kasa Krajowa reprezentuje polski ruch unii kredytowych na forum European Network of Credit Unions (ENCU), uczestniczy w pracach grupy ds. unii kredytowych przy Parlamencie Europejskim, pracach Światowej Rady Związków Kredytowych (WOCCU - World Council of Credit Unions, Inc.) oraz Międzynarodowego Związku Spółdzielczego (ICA - International Co-operative Alliance).

  Kasa Krajowa aktywnie uczestniczyła w konsultacjach europejskich Komisji Europejskiej dot. m.in. Zielonej Księgi „Tworzenie unii rynków kapitalowych” czy "Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - Plan działania w sprawie detalicznych usług finansowych: szersza oferta i lepsze produkty".

  Współpraca z WOCCU odbywa się na wielu poziomach, opiniowania dokumentów i rekomendacji dla sektora kas przez opracowywanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, wspólnej pracy konsultingowej na rzecz nowo tworzonych ruchów unii kredytowych w regionie.

  Address

  Head Office
  Władysława IV 22
  Sopot 81-743
  POLAND
  EU Office
  Władysława IV 22
  Sopot 81-743
  POLAND

  Website

 • People

  Total lobbyists declared

  1

  Employment timeLobbyists
  100%1

  Lobbyists (Full time equivalent)

  1

  Lobbyists with EP accreditation

  No lobbyists with EP accreditations

  Complementary Information

  None declared

  Person in charge of EU relations

  Data not provided by Register Secretariat due to GDPR

  Person with legal responsibility

  Data not provided by Register Secretariat due to GDPR

 • Categories

  Category

  Trade and business associations

 • Networking

  Affiliation

  Kasa Krajowa jest członkiem European Network of Credit Unions (ENCU), Światowej Rady Związków Kredytowych (WOCCU - World Council of Credit Unions, Inc.) oraz Międzynarodowego Związku Spółdzielczego (ICA - International Co-operative Alliance).

  Member organisations

  None declared

 • Financial Data

  Interests represented

  Promotes their own interests or the collective interests of their members

  Closed financial year

  Jan 2021 - Dec 2021

  Lobbying costs for closed financial year

  10,000€

  Major contributions in closed year

  None declared

  Intermediaries for closed year

  None declared

  Intermediaries for current year

  None declared

  Closed year Costs

  0€ - 10,000€

  Other financial info

  None declared

 • EU Structures

  Groups (European Commission)

  none

  Groups (European Parliament)

  N/A
  Kasa Krajowa stale monitoruje prace Parlamentu Europejskiego w obrębie inicjatyw, które swoim zakresem obejmują działalność spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych oraz składa wnioski, jak również projekty zmian, mające na celu rozwój polskich unii kredytowych.

  Other activities

  None declared

 • Meetings

  Meetings

  None declared

Download this datacard