Norra Skog

Tweet this page
<
2020
2021
2022
2023
>
Registration as it was on 01 Mar 2023
How to read and use this data card.
Download this datacard

Overview

Lobbying Costs

10,000€

Financial year: Jan 2022 - Dec 2022

Lobbyists (Full time equivalent)

2 Fte (2)

Lobbyists with EP accreditation

0

High-level Commission meetings

0

Lobbying Costs over the years

 • Info

  Norra Skog

  EU Transparency Register

  433966740561-68 First registered on 04 Dec 2020

  Goals / Remit

  Norra Skogs huvudsakliga uppdrag är att företräda det privata enskilda skogsbruket i norra Sverige, bland annat genom att verka för en tryggad avsättning av medlemmarnas skogsråvara. Långsiktiga spelregler och sund myndighetsutövning med respekt för enskildas grundläggande rättigheter är därtill av största vikt för att skogsägare ska kunna investera, aktivt bruka, skörda och återigen investera i sina skogar.

  Norra Skog värnar om ett brukande som bygger på frihet under ansvar, och visar lagstiftarna på de möjligheter som finns med många små familjeskogsbrukare. Ju fler medlemmar vi är desto större blir vår möjlighet att få politiken att lyssna när vi lyfter fram frågor som är viktiga för privat enskilt skogsbruk i norra Sverige.

  Main EU files targeted

  Sverige är en stor skogsnation i världen och bör ta en aktiv roll på den internationella arenan. Den svenska skogspolitiken måste även fortsättningsvis bygga på svensk lagstiftning. Sverige behöver därför vara delaktigt och aktivt i diskussionerna om skog runt om i världen. Skogens betydelse för klimatet och förmåga att stärka ett hållbart
  skogsbruk genom försvar av äganderätten bör lyftas fram i alla sammanhang.

  En av de viktigaste delarna i den internationella skogspolitiken är att komma till rätta med avskogningen i tropikerna. Men klimatdiskussionen får inte ensidigt fokusera på avskogningen. Minst lika viktigt är att fokusera på ett aktivt skogsbruk, med återbeskogning och tillväxthöjande åtgärder för att binda ännu mer koldioxid. En ökad användning av träprodukter och biobränsle som ersättning för fossila bränslen är ett av de viktigaste budskapen på den internationella arenan.

  Hur skogen får brukas styrs i allt högre utsträckning av beslut långt från skogsägaren. Inom EU finns inte någon gemensam skogspolitik, men trycket på skogen har ökat de senaste åren avseende energi, klimat, miljö och skogens roll i den biobaserade ekonomin. Därför kan olika frågor i Bryssel få avgörande betydelse för hur norrländska skogsägare kan bruka sin skog – till exempel strategier för biodiversitet och cirkulär ekonomi. Kommissionen har dessutom offentliggjort riktlinjer för hållbar grön finansiering, den så kallade taxonomin, som kan komma att påverka brukandet av den norrländska skogen.

  Just kriterier för hållbarhet i skogsbruket är ett aktuellt ämne som hanteras i flera olika parallella processer, bland annat i den arbetsgrupp för skogsfrågor som tillsatts i enlighet med EU:s skogsstrategi. Tillsammans med LRF Skogsägarna följer Norra Skog arbetet på nära håll och uppvaktar parlamentariker, kommissionen och svenska politiker. Vi har fokus på att norrländska skogsägare inte ska drabbas av kostnader och onödigt krångel.

  Address

  Head Office
  Skeppargatan 1
  Umeå 904 03 - 4076
  SWEDEN
  EU Office
  Skeppargatan 1
  Umeå 904 03 - 4076
  SWEDEN

  Website

 • People

  Total lobbyists declared

  2

  Employment timeLobbyists
  100%2

  Lobbyists (Full time equivalent)

  2

  Lobbyists with EP accreditation

  No lobbyists with EP accreditations

  Complementary Information

  None declared

  Person in charge of EU relations

  Data not provided by Register Secretariat due to GDPR

  Person with legal responsibility

  Data not provided by Register Secretariat due to GDPR

 • Categories

  Category

  Trade and business associations

 • Networking

  Affiliation

  The Confederation of European Forest Owners (CEPF): https://www.cepf-eu.org/

  Bureau of Nordic Family Forestry (NSF): http://www.nordicforestry.org/

  LRF Forestry: https://www.lrf.se/om-lrf/in-english/lrf-forestry/

  Swedish Forest Industries: https://www.forestindustries.se/

  Member organisations

  None declared

 • Financial Data

  Interests represented

  Promotes their own interests or the collective interests of their members

  Closed financial year

  Jan 2022 - Dec 2022

  Lobbying costs for closed financial year

  10,000€

  Major contributions in closed year

  None declared

  Intermediaries for closed year

  None declared

  Intermediaries for current year

  None declared

  Closed year Costs

  0€ - 10,000€

  Other financial info

  None declared

 • EU Structures

  Groups (European Commission)

  none

  Groups (European Parliament)

  Competitive European Industry: long-term and sustainable investment#Biodiversity, hunting, countryside#Green new deal

  Other activities

  None declared

 • Meetings

  Meetings

  None declared

Download this datacard