OZ Bez bariéry - Národná platforma proti bariéram

Tweet this page
<
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
>
Registration as it was on 30 Aug 2022
How to read and use this data card.
Download this datacard

Overview

Lobbying Costs

25,000€ - 49,999€

Financial year: Jan 2021 - Dec 2021

Lobbyists (Full time equivalent)

13 Fte (34)

Lobbyists with EP accreditation

0

High-level Commission meetings

0

Lobbying Costs over the years

 • Info

  OZ Bez bariéry - Národná platforma proti bariéram   (BB - NPPB)

  EU Transparency Register

  818042224331-55 First registered on 05 Nov 2016

  Goals / Remit

  Hlavným cieľom je pomoc a podpora znevýhodneným skupinám obyvateľov spojených s odstraňovaním bariér v prístupe a dostupnosti základných ľudských potrieb a mobility v teoretickej aj praktickej rovine. Sme národným kontaktným bodom v SR pre systém Eurokľúč, čo je univerzálny prístupový systém fungujúci v krajinách EÚ na základe patentu z roku 1986. Pripravujeme občianske iniciatívy a vytvorenie Európskeho občianskeho výboru s cieľom zosúladenia pravidiel v oblasti odstraňovania bariér v kvalite života hlavne zdravotne postihnutých a seniorov.

  Main EU files targeted

  - Cezhraničná zdravotná starostlivosť
  - Kompenzačný systém podpory v prípade poškodanie zdravia
  - systém Eurokľúč a kjeho rozširovanie v SR spolu so zosúladením v európskom prostredí
  - systematické odstraňovanie bariér prístupu a mobility
  - bezpečnosť pohybu zdravotne postihnutých a seniorov
  - kúpeľná starostlivosť v oblasti zaridení, ktoré pacient nemá v svojej domovskej krajine, kde si platí svoje zdravotné poistenie
  - medzinárodná spolupráca a vytvorenie medzinárodných občianskych aktivít k zlepšeniu kvality života zdravotne postihnutých a seniorov
  - praktická pomoc a podpora

  Address

  Head Office
  OZ Bez bariéry - Národná platforma proti bariéram Bencúrova 13/A
  Košice 040 01
  SLOVAKIA
  EU Office
  OZ Bez bariéry - Národná platforma proti bariéram Bencúrova 13/A
  Košice 040 01
  SLOVAKIA

  Website

 • People

  Total lobbyists declared

  34

  Employment timeLobbyists
  100%4
  75%2
  50%8
  25%10
  10%10

  Lobbyists (Full time equivalent)

  13

  Lobbyists with EP accreditation

  No lobbyists with EP accreditations

  Complementary Information

  Činnosť je založená hlavne na dobrovoľníctve a spolupráci s pacientmi, úradmi a inštitúciami verejnách samospráv, štátnej správy, vedcami a akademikmi a pod.

  Person in charge of EU relations

  Data not provided by Register Secretariat due to GDPR

  Person with legal responsibility

  Data not provided by Register Secretariat due to GDPR

 • Categories

  Category

  Non-governmental organisations, platforms and networks and similar

 • Networking

  Affiliation

  Únia dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
  poradné orgány MDV SR
  Pracovné skupiny ministerstiev SR
  AZZZ

  Member organisations

  None declared

 • Financial Data

  Interests represented

  Promotes their own interests or the collective interests of their members

  Closed financial year

  Jan 2021 - Dec 2021

  Lobbying costs for closed financial year

  25,000€ - 49,999€

  Major contributions in closed year

  None declared

  Intermediaries for closed year

  None declared

  Intermediaries for current year

  None declared

  Closed year Costs

  25,000€ - 49,999€

  Other financial info

  None declared

 • EU Structures

  Groups (European Commission)

  none

  Groups (European Parliament)

  Disability#Anti-corruption#Fighting against poverty#Pripomienkovacie konania inštitúcií EÚ spojené so zdravotne postihnutými občanmi EÚ a Slovenska, návrhy podané na EK aj EP, implementácia európskych nariadení do reaálnej podoby v reálnom prostredí Slovenska

  Other activities

  V prípade potreby je doplníme

 • Meetings

  Meetings

  None declared

Download this datacard