PKP CARGO Terminale Sp. z o.o.

Tweet this page
<
2019
2020
2021
2022
2023
>
Registration as it was on 09 Feb 2023
How to read and use this data card.
Download this datacard

Overview

Lobbying Costs

10,000€

Financial year: Jan 2021 - Dec 2021

Lobbyists (Full time equivalent)

0.25 Fte (1)

Lobbyists with EP accreditation

0

High-level Commission meetings

0

Lobbying Costs over the years

 • Info

  PKP CARGO Terminale Sp. z o.o.   (PKP CARGO TERMINALE)

  EU Transparency Register

  282970835070-95 First registered on 07 Jun 2019

  Goals / Remit

  Misją Spółki PKP CARGO Terminale jest obsługa i zaspokojenie oczekiwań klientów wraz z kompleksową obsługą logistyczną zmierzającą do połączenia głównych gałęzi transportu tj. kolei, transportu samochodowego, lotniczego, żeglugi śródlądowej i morskiej w jedną elastyczną sieć transportową.
  Przedmiotem działalności spółki, jest świadczenie kompleksowej usługi przeładunkowej wraz z obsługą spedycyjną w zakresie obsługi granicznej przewozów handlu zagranicznego, obejmujące transport kolejowy i samochodowy.

  Main EU files targeted

  1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320 z dnia 20 grudnia 2013 r., z późn. zm.);
  2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.289 z dnia 20 grudnia 2013 r., z późn. zm);
  3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1300/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1084/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.281 z dnia 20 grudnia 2013 r., z późn. zm.);
  4) Rozporządzenie delegowanego Komisji (UE) Nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U.UE.L.2014.138.5 z dnia 13 maja 2014 r., z późn. zm.);
  5) Rozporządzenie wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych (Dz.U.UE.L.2014.223.7 z dnia 29 lipca 2014 r;
  6) Umowa Partnerstwa na lata 2014-2020 przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 8 stycznia 2014 r., zatwierdzonej przez Komisję Europejską w dniu 23 maja 2014 r.

  Address

  Head Office
  Kolejowa 55
  Żurawica 37-710
  POLAND
  EU Office
  KOLEJARZY 22B
  Małaszewicze 21-540 - 21-540
  POLAND

  Website

 • People

  Total lobbyists declared

  1

  Employment timeLobbyists
  25%1

  Lobbyists (Full time equivalent)

  0.25

  Lobbyists with EP accreditation

  No lobbyists with EP accreditations

  Complementary Information

  None declared

  Person in charge of EU relations

  Data not provided by Register Secretariat due to GDPR

  Person with legal responsibility

  Data not provided by Register Secretariat due to GDPR

 • Categories

  Category

  Companies & groups

 • Networking

  Affiliation

  None declared

  Member organisations

  None declared

 • Financial Data

  Interests represented

  Promotes their own interests or the collective interests of their members

  Closed financial year

  Jan 2021 - Dec 2021

  Lobbying costs for closed financial year

  10,000€

  Major contributions in closed year

  None declared

  Intermediaries for closed year

  None declared

  Intermediaries for current year

  None declared

  Closed year Costs

  0€ - 10,000€

  Other financial info

  None declared

 • EU Structures

  Groups (European Commission)

  none

  Groups (European Parliament)

  N/A

  Other activities

  None declared

 • Meetings

  Meetings

  None declared

Download this datacard