Polska Izba Budownictwa

Tweet this page
<
2020
2021
>
No longer registered as of 13 May 2022 - Registration as it was on 17 May 2021
How to read and use this data card.
Download this datacard

Overview

Lobbying Costs

17,500€

Financial year: Jan 2020 - Dec 2020

Lobbyists (Full time equivalent)

0.25 Fte (1)

Lobbyists with EP accreditation

0

High-level Commission meetings

2

Lobbying Costs over the years

 • Info

  Polska Izba Budownictwa   (PIB)

  EU Transparency Register

  877335140342-59 First registered on 16 Nov 2020

  Goals / Remit

  1. Reprezentowanie interesów gospodarczych członków izby 2. Pomoc dla członków izby w rozwiązywaniu ich problemów ekonomicznych 3. Reprezentowanie członków izby i uczestniczenie w pracach instytucji reprezentujących interesy budownictwa 4. Organizowanie, stwarzanie warunków dla rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego 5. Inicjowanie działalności służącej rozwojowi doskonalenia zawodowego 6. Zapewnienie uczestnictwa izby w działalności legislacyjnej dotyczącej budownictwa 7. Promowanie wśród członków izby nowych rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych oraz współpraca w tym zakresie z organizacjami zajmującymi się ochroną środowiska naturalnego i zrównoważonym rozwojem 8. Współuczestniczenie w działalności organizacji samorządowych 9. Inspirowanie i organizowanie współpracy międzynarodowej podmiotów działających w budownictwie 10. Rozwój kształcenia zawodowego, 11. Wspieranie działalności placówek oświatowych dla potrzeb budownictwa

  Main EU files targeted

  Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the energy performance of buildings (recast)

  Pack for Skills

  Regulation (EU) No 305/2011, Directive 89/106/EEC (CPD)

  Address

  Head Office
  Marii Konopnickiej 6 Street
  Warsaw
  Warszawa 00-491
  POLAND
 • People

  Total lobbyists declared

  1

  Employment timeLobbyists
  25%1

  Lobbyists (Full time equivalent)

  0.25

  Lobbyists with EP accreditation

  No lobbyists with EP accreditations

  Complementary Information

  Organizacja funkcjonuje w Polsce od 1990, rok 2020 jest pierwszym, w którym Izba rozpoczyna prace na poziomie Europejskim.

  Person in charge of EU relations

  Data not provided by Register Secretariat due to GDPR

  Person with legal responsibility

  Data not provided by Register Secretariat due to GDPR

 • Categories

  Category

  II - In-house lobbyists and trade/business/professional associations

  Subcategory

  Trade and business associations

 • Networking

  Affiliation

  Krajowa Izba Gospodarcza https://kig.pl/

  Member organisations

  None declared

 • Financial Data

  Closed financial year

  Jan 2020 - Dec 2020

  Lobbying costs for closed financial year

  17,500€

  Other financial info

  Jedynym źródłem finansowania są składki członkowskie i usługi szkoleniowe oferowane przez Izbę

 • EU Structures

  Groups (European Commission)

  none

  Groups (European Parliament)

  N/A

  Communication activities

  Akademia Edukacji Budowlanej, praca nad książką dla uczniów szkół zawodowych, udział w opiniowaniu legislacji w zakresie prawa budowlanego, szkolnictwa zawodowego i certyfikacji wyrobów budowlanych

  Other activities

  None declared

 • Meetings

  Meetings

  2 meetings found. Download meetings

  The list below only covers meetings held since November 2014 with commissioners, their cabinet members or directors-general at the European Commission; other lobby meetings with lower-level staff may have taken place, but the European Commission doesn't publish information about such meetings. All information below comes from European Commission web pages.

Download this datacard