Republiková únia zamestnávateľov

Tweet this page
<
2020
2021
2022
2023
>
Registration as it was on 02 Mar 2023
How to read and use this data card.
Download this datacard

Overview

Lobbying Costs

50,000€ - 99,999€

Financial year: Jan 2021 - Dec 2021

Lobbyists (Full time equivalent)

2 Fte (3)

Lobbyists with EP accreditation

0

High-level Commission meetings

0

Lobbying Costs over the years

 • Info

  Republiková únia zamestnávateľov   (RÚZ)

  EU Transparency Register

  253757237449-25 First registered on 25 Feb 2020

  Goals / Remit

  RÚZ vznikla 30. marca 2004 v Bratislave so základným cieľom chrániť spoločné zamestnávateľské záujmy svojich členov, ich podnikateľské práva a slobody a ochraňovať ich pred opatreniami vedúcimi k zhoršovaniu rovnoprávneho trhového podnikateľského prostredia. Svoju činnosť vykonáva na princípoch dobrovoľnosti, slobody názoru a prejavu a slobody politickej príslušnosti.
  V záujme splnenia základného cieľa RÚZ analyzuje a vyhodnocuje legislatívne podmienky podnikania s dôrazom na praktické poznatky svojich členov, koordinuje ich postup, pričom medzi jej hlavné úlohy patrí aj aktívna účasť na tvorbe a realizácii hospodárskej a sociálnej politiky štátu či príprave a tvorbe právnych predpisov, týkajúcich sa dôležitých spoločných záujmov zamestnávateľov, a to najmä v oblasti pracovnoprávnej, sociálnej, daňovej a mzdovej. Spolupracuje so štátnymi orgánmi a orgánmi územnej samosprávy, s reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov, s obchodnými a priemyselnými komorami.

  Main EU files targeted

  Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o čistení komunálnych odpadových vôd (prepracované znenie)

  Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) a smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov.

  Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o harmonizovaných pravidlách týkajúcich sa spravodlivého prístupu k údajom a ich používania (akt o údajoch)

  Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o obnove prírody

  Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2018/2001 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov, smernica 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov a smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti

  Návrh SMERNICA RADY, ktorou sa stanovujú pravidlá na zabránenie zneužívaniu schránkových subjektov na daňové účely a mení smernica 2011/16/EÚ

  Návrh SMERNICA RADY o zabezpečení globálnej minimálnej úrovne zdaňovania nadnárodných skupín v Únii

  Address

  Head Office
  Digital Park II Einsteinova 19
  Bratislava 85101
  SLOVAKIA
  EU Office
  Digital Park II Einsteinova 19
  Bratislava 85101
  SLOVAKIA

  Website

 • People

  Total lobbyists declared

  3

  Employment timeLobbyists
  75%2
  50%1

  Lobbyists (Full time equivalent)

  2

  Lobbyists with EP accreditation

  No lobbyists with EP accreditations

  Complementary Information

  No permanent office in Brussels, activities are realised indirectly from seat of organisation Slovakia. All persons are permanently located in Slovakia with occasional travel to Brussel.

  Person in charge of EU relations

  Data not provided by Register Secretariat due to GDPR

  Person with legal responsibility

  Data not provided by Register Secretariat due to GDPR

 • Categories

  Category

  Trade and business associations

 • Networking

  Affiliation

  BusinessEurope https://www.businesseurope.eu/
  IOE https://www.ioe-emp.org/
  BIAC/OECD http://biac.org/

  Member organisations

  None declared

 • Financial Data

  Interests represented

  Promotes their own interests or the collective interests of their members

  Closed financial year

  Jan 2021 - Dec 2021

  Lobbying costs for closed financial year

  50,000€ - 99,999€

  Major contributions in closed year

  TypeNameAmount
  Grant Norwegian Funds 58,580€

  Intermediaries for closed year

  None declared

  Intermediaries for current year

  None declared

  Closed year Costs

  50,000€ - 99,999€

  Other financial info

  National financial project (amount of funds for 2022):

  Národný projekt PKSD - 467 658 Eur


  Norwegian financial mechanism (amount o funds for 2022)

  Projekt c. 2019 101 862/ z NFM - 8 400 Eur

  Projekt c. 2020/ 510 881 z NFM (Norsky financny mechanizmus) - 45 000 Eur

  Projekt c. 2021/ 336 251 z NFM - 26 000 Eur

 • EU Structures

  Groups (European Commission)

  Advisory Committee on Vocational Training#X01803#https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=en&groupID=1803 #Member #C#Industry, SMEs

  Groups (European Parliament)

  N/A

  Other activities

  None declared

 • Meetings

  Meetings

  None declared

Download this datacard