Sanátor - svaz biotroniků Josefa Zezulky

Tweet this page
<
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
>
Registration as it was on 07 Mar 2023
How to read and use this data card.
Download this datacard

Overview

Since 20 September 2021 self-declared 'non-commercial organisations' are no longer required to provide a lobby budget. See above timeline for this registrant's historical lobby budget.

Lobbying Costs

None declared

Financial year: Jan 2022 - Dec 2022

Lobbyists (Full time equivalent)

1.05 Fte (6)

Lobbyists with EP accreditation

0

High-level Commission meetings

0

Lobbying Costs over the years

 • Info

  Sanátor - svaz biotroniků Josefa Zezulky   (KoS)

  EU Transparency Register

  060355422799-28 First registered on 25 Jul 2016

  Goals / Remit

  Professional chamber of biotronic healers of Josef Zezulka. The mission is to associate and educate the biotronic healers of Josef Zezulka, raise awareness, educational activities, cooperate with other spiritual teachings, organizations, medical and other associated disciplines. The mission is to assist people in need who are suffering from weakening caused by bioenergetic insufficiency through means of biotronic spiritual healing and spiritual acts.

  Profesní komora biotroniků Josefa Zezulky. Posláním je sdružovat a vzdělávat biotroniky Josefa Zezulky, osvětová a edukační činnost, spolupráce s jinými organizacemi, medicínskými a ostatními příbuznými obory. Posláním je biotronickým duchovním působením a duchovními úkony napomáhat potřebným při oslabeních způsobených bioenergetickou nedostatečností.

  Main EU files targeted

  - Joining the EU Health Policy Platform discussion forum particularly in the area of health, and complementary and alternative medicine (CAM) in order to share knowledge and contribute towards better EU legislation.
  - Raising awareness on health prevention, healthy lifestyle and the life philosophy of Josef Zezulka in pursuit of contributing towards morbidity reduction, better life and better health education.
  - Cooperation with other spiritual teachings, organizations, medical and other associated disciplines at both national and international level.
  - We are interested to participate in biotronics research and in knowledge sharing within complementary and alternative medicine (CAM) research that is recommended by the CAMbrella European research project (www.cambrella.eu) funded by the European Commission (2010-2012).

  - Zapojení do diskuzního fóra EU Health Policy Platform zejména v oblasti zdraví a doplňkové a alternativní medicíny (CAM) s cílem sdílet poznatky a přispívat k lepší legislativě EU.
  - Zapojení do programu Podělte se o svůj názor, kde můžeme k iniciativám Komise v různých fázích legislativního procesu poskytovat zpětnou vazbu.
  - Zvyšování povědomí o zdravotní prevenci, zdravém životním stylu a životní filosofii Josefa Zezulky ve snaze přispět ke snižování nemocnosti a lepšímu životu, k lepší osvětě v oblasti zdraví.
  - Spolupráce s jinými organizacemi, medicínskými a ostatními příbuznými obory na národní i mezinárodní úrovni.
  - Máme zájem zapojit se do výzkumu biotroniky a sdílení poznatků v rámci výzkumů komplementární a alternativní medicíny (CAM), které jsou doporučovány na základě evropského výzkumného projektu CAMbrella (www.cambrella.eu), který byl financovaný Evropskou komisí (2010-2012).
  - Účast na konferenci EUROCAM v Bruselu 6.6.2018 - Snižování potřeby antibiotik s přispěním doplňkové a alternativní medicíny (http://cam-amr-conference.eu).

  Address

  Head Office
  Soukenická 1190/21
  Praha 1 11000
  CZECH REPUBLIC
  EU Office
  Soukenická 1190/21
  Praha 1 11000
  CZECH REPUBLIC

  Website

 • People

  Total lobbyists declared

  6

  Employment timeLobbyists
  25%3
  10%3

  Lobbyists (Full time equivalent)

  1.05

  Lobbyists with EP accreditation

  No lobbyists with EP accreditations

  Complementary Information

  None declared

  Person in charge of EU relations

  Data not provided by Register Secretariat due to GDPR

  Person with legal responsibility

  Data not provided by Register Secretariat due to GDPR

 • Categories

  Category

  Non-governmental organisations, platforms and networks and similar

 • Networking

  Affiliation

  EU Health Policy Platform
  https://webgate.ec.europa.eu/hpf/

  Association for Natural Medicine in Europe (ANME)
  https://www.anme-ngo.eu/en/

  European Ayurveda Association (EUAA)
  http://www.euroayurveda.eu/

  The International Society for Traditional, Complementary, and Integrative Medicine Research (ISCMR)
  https://www.iscmr.org/

  Ayush Valley Foundation
  https://ayushvalley.org/

  British Society for Integrative Oncology (BSIO)
  https://www.bsio.org.uk/

  Member organisations

  None declared

 • Financial Data

  Interests represented

  Does not represent commercial interests

  Closed financial year

  Jan 2022 - Dec 2022

  Lobbying costs for closed financial year

  Since 20 September 2021 self-declared 'non-commercial organisations' are no longer required to provide a lobby budget. See above timeline for this registrant's historical lobby budget.

  Total organisational budget in closed year

  3,328€

  Major funding types in closed year

  Other

  Major contributions in closed year

  None declared

  Other financial info

  Aktivity organizace jsou vykonávány za pomoci dobrovolných pracovníků a pomocníků, kteří svojí činnost vykonávají zdarma bez nároku na odměny. Nejsou placeni z prostředků organizace.

 • EU Structures

  Groups (European Commission)

  none

  Groups (European Parliament)

  N/A

  Other activities

  EU Health Policy Platform

 • Meetings

  Meetings

  None declared

Download this datacard