Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców Repropol

Tweet this page
<
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
>
Registration as it was on 22 Feb 2023
How to read and use this data card.
Download this datacard

Overview

Lobbying Costs

10,000€ - 24,999€

Financial year: Jan 2022 - Dec 2022

Lobbyists (Full time equivalent)

1 Fte (2)

Lobbyists with EP accreditation

0

High-level Commission meetings

0

Lobbying Costs over the years

 • Info

  Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców Repropol   (SDiW REPROPOL)

  EU Transparency Register

  317694521372-89 First registered on 14 Apr 2016

  Goals / Remit

  Celami Stowarzyszenia są:
  1) zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi oraz ochrona praw autorskich członków Stowa-rzyszenia oraz osób i podmiotów, którzy powierzą je Stowarzyszeniu w zakresie następu-jących pól eksploatacji:
  a) wytwarzania jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworów,
  b) wprowadzania do obrotu,
  c) użyczenia lub najmu,
  d) wyświetlenia, nadawania i reemitownia
  e) publicznego udostępnienia w taki sposób aby każdy mógł mieć dostęp do utworów w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  f) umieszczania w pamięci komputera, internecie, intranecie i innych sieciach kompu-terowych,
  w tym w zakresie przewidzianych ustawą wynagrodzeń z tytułu zamieszczania w celach dydaktycznych i naukowych w podręcznikach, wypisach i antologiach rozpowszechnionych fragmentów utworów, odpłatnego udostępniania przez ośrodki informacji lub dokumenta-cji fragmentów publikacji periodycznych, publicznego udostępniania aktualnych artykułów na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne oraz (...)

  Main EU files targeted

  - prawo autorskie i prawa pokrewne;
  - podatki, w tym VAT;
  - AVMS;
  - telekomunikacja i nowe technologie;
  - ochrona danych osobowych;
  - handel elektroniczny;
  - konsumenci;
  - badania, w tym badania rynku;
  - nauka i edukacja, w tym szkolenia;
  - inne zagadnienia związane z sektorem kreatywnym.

  Address

  Head Office
  ul. Foksal 3/5
  Warszawa 00-366
  POLAND
  EU Office
  ul. Foksal 3/5
  Warszawa 00-366
  POLAND

  Website

 • People

  Total lobbyists declared

  2

  Employment timeLobbyists
  50%2

  Lobbyists (Full time equivalent)

  1

  Lobbyists with EP accreditation

  No lobbyists with EP accreditations

  Complementary Information

  Stowarzyszenie korzysta również z ekspertyz przygotowywanych przez firmy zewnętrzne.

  Person in charge of EU relations

  Data not provided by Register Secretariat due to GDPR

  Person with legal responsibility

  Data not provided by Register Secretariat due to GDPR

 • Categories

  Category

  Trade and business associations

 • Networking

  Affiliation

  Stowarzyszenie Autorów i Wydawców "Copyright Polska"
  Stowarzyszenie "Kreatywna Polska"

  Member organisations

  None declared

 • Financial Data

  Interests represented

  Promotes their own interests or the collective interests of their members

  Closed financial year

  Jan 2022 - Dec 2022

  Lobbying costs for closed financial year

  10,000€ - 24,999€

  Major contributions in closed year

  None declared

  Intermediaries for closed year

  None declared

  Intermediaries for current year

  None declared

  Closed year Costs

  10,000€ - 24,999€

  Other financial info

  None declared

 • EU Structures

  Groups (European Commission)

  none

  Groups (European Parliament)

  N/A

  Other activities

  Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL jest organizacją działającą na rzecz autorów i wydawców, skupiająca obecnie 54 wydawców. Członkami SDiW REPROPOL jest 50 członków osób prawnych, jeden członek wspierający oraz 303 osoby fizyczne, w tym 297 autorów-dziennikarzy. Stowarzyszenie ma zawarte umowy powiernicze z 54 wydawcami. Dysponuje prawami do 519 tytułów prasowych. Posiadamy zezwolenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (M.P. 2010, nr 3, poz.19) na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi naszych członków oraz ochrony praw autorskich przysługujących wydawcom prasy. Naszą misją jest umożliwienie użytkownikom materiałów prasowych zgodnego z prawem korzystania z tych materiałów, przy jednoczesnym zabezpieczeniu praw wydawców. W tym właśnie celu zajmujemy się udzielaniem użytkownikom licencji na podstawie art. 11 upaipp na korzystanie z publikacji periodycznych – gazet i czasopism, w tym części publikacji periodycznych mających samodzielne znaczenie (artykułów prasowych). Działając na rzecz wydawców prasy inkasujemy również przewidziane w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych tzw. opłaty reprograficzne na podstawie art. 20 i 20(1) prawa autorskiego oraz dokonujemy ich podziału i wypłaty na rzecz wydawców prasy.

 • Meetings

  Meetings

  None declared

Download this datacard