Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS)

Tweet this page
<
2022
2023
>
Registration as it was on 23 Oct 2023
How to read and use this data card.
Download this datacard

Overview

Lobbying Costs

300,000€ - 399,999€

Financial year: Jan 2022 - Dec 2022

Lobbyists (Full time equivalent)

3 Fte (3)

Lobbyists with EP accreditation

0

High-level Commission meetings

1

Lobbying Costs over the years

 • Info

  Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS)   (KUPS)

  EU Transparency Register

  818796448131-56 First registered on 16 Nov 2022

  Goals / Remit

  Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) to organizacja non profit zrzeszająca oraz integrująca producentów soków, nektarów i napojów. Reprezentujemy firmy dostarczające na rynek krajowy około 70% soków owocowych i warzywnych oraz produkujące około 80% zagęszczonych soków owocowych i warzywnych w Polsce. Już od 1993 roku podejmujemy liczne inicjatywy, które mają na celu godne reprezentowanie i rozwój naszej branży.

  Nasze cele to:
  - lobbing uzasadnionych interesów producentów soków, w szczególności prorozwojowych rozwiązań fiskalnych, celnych, jakościowych i zdrowotnych;
  - przeprowadzanie analiz, gromadzenie i rozpowszechnianie aktualnych informacji dotyczących rynku soków;
  - ukierunkowanie rozwoju bazy surowcowej na potrzeby produkcji soków,
  - organizowanie sympozjów naukowo-technicznych, konferencji
  - kształtowanie korzystnego wizerunku polskich producentów soków;
  - promowanie za granicą krajowych producentów i sprzedawców soków;

  Main EU files targeted

  - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/12/UE z dnia 19 kwietnia 2012 r. zmieniająca dyrektywę Rady 2001/112/WE odnoszącą się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi
  - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 Tekst mający znaczenie dla EOG

  Address

  Head Office
  ul. Rakowiecka 36 lok. 340
  Warszawa 02-532
  POLAND
  EU Office
  ul. Rakowiecka 36 lok. 340
  Warszawa 02-532
  POLAND

  Website

 • People

  Total lobbyists declared

  3

  Employment timeLobbyists
  100%3

  Lobbyists (Full time equivalent)

  3

  Lobbyists with EP accreditation

  No lobbyists with EP accreditations

  Complementary Information

  None declared

  Person in charge of EU relations

  Data not provided by Register Secretariat due to GDPR

  Person with legal responsibility

  Data not provided by Register Secretariat due to GDPR

 • Categories

  Category

  Trade and business associations

 • Networking

  Affiliation

  - Europejskie Stowarzyszenie Soków Owocowych (European Fruit Juice Association, AIJN);
  - Międzynarodowy Sojusz Organizacji i Stowarzyszeń na rzecz „5 a day”(AIAM5 International Alliance of Associations and Movements “5 a day”).

  https://kups.org.pl/o-nas/wspolpraca-krajowa-i-miedzynarodowa/

  Member organisations

  None declared

 • Financial Data

  Interests represented

  Promotes their own interests or the collective interests of their members

  Closed financial year

  Jan 2022 - Dec 2022

  Lobbying costs for closed financial year

  300,000€ - 399,999€

  Major contributions in closed year

  None declared

  Intermediaries for closed year

  None declared

  Intermediaries for current year

  None declared

  Closed year Costs

  300,000€ - 399,999€

  Other financial info

  None declared

 • EU Structures

  Groups (European Commission)

  none

  Groups (European Parliament)

  N/A

  Communication activities

  - udział w konsultacjach społecznych na poziomi krajowym i europejskim
  - stanowiska, pisma i konsultacje krajowych aktów prawnych
  - kampanie promocyjno informacyjne nt. 5 porcji warzyw, owoców lub soku w Polsce

  Other activities

  None declared

 • Meetings

  Meetings

  1 meetings found. Download meetings

  The list below only covers meetings held since November 2014 with commissioners, their cabinet members or directors-general at the European Commission; other lobby meetings with lower-level staff may have taken place, but the European Commission doesn't proactively publish information about these meetings. For more information about which commissioner is responsible for which portfolio, check out this link: https://commissioners.ec.europa.eu/index_en All information below comes from European Commission web pages.

  1 July 2024: We have noted that some meetings are appearing in duplicate, ie. some meetings seem to be listed twice. This seems to be because the Commission changes some element of a meeting data after the meeting has first been listed, which causes LobbyFacts to register it as a new meeting. We are investigating further.

  • Date 17 Nov 2022 Location Brussels, Belgium and ONLINE (hybrid meeting)
   Subject Amendment to the Juice Directive of the European Parliament and the Council No 2012/12/EU of 19/04/2012
   Cabinet Cabinet of Commissioner Janusz Wojciechowski
   Portfolio Agriculture
   Attending
   • Joanna Stawowy (Cabinet member)
   Other Lobbyists
Download this datacard