Technická univerzita v Košiciach

Tweet this page
<
2021
2022
2023
>
Registration as it was on 07 Mar 2023
How to read and use this data card.
Download this datacard
The following entries are flagged as duplicates of this organisation: 048113725691-93

Overview

Lobbying Costs

10,000€

Financial year: Jan 2022 - Dec 2022

Lobbyists (Full time equivalent)

1 Fte (4)

Lobbyists with EP accreditation

0

High-level Commission meetings

0

Lobbying Costs over the years

 • Info

  Technická univerzita v Košiciach   (TUKE)

  EU Transparency Register

  368213443665-77 First registered on 23 Jul 2021

  Goals / Remit

  Z hlavného poslania TUKE vyplývajú predovšetkým tieto úlohy:
  a) poskytovať, organizovať a zabezpečovať vysokoškolské vzdelávanie v rámci akreditovaných študijných programov
  prvého, druhého a tretieho stupňa a udeľovať ich absolventom akademické tituly v zmysle § 7 tohto štatútu,
  b) v oblasti vedy, techniky, umenia a kultúry vykonávať základný výskum, aplikovaný výskum a vývoj, využívať najnovšie
  poznatky vedy a techniky pri vzdelávaní študentov a zapájať ich do tvorivej vedeckej činnosti,
  c) poskytovať ďalšie vzdelávanie a kontinuálne vzdelávanie,
  d) udeľovať vedecko-pedagogické tituly docent, predkladať návrhy na udelenie vedecko-pedagogických titulov profesor,
  e) udeľovať vedecké hodnosti doktor vied (v skratke „DrSc.") v súlade s príslušnými právnymi predpismi,
  f) udeľovať vedecko-pedagogické tituly hosťujúci profesor,
  g) udeľovať čestné tituly profesor emeritus.

  Main EU files targeted

  Položky, ktoré vykonávajú reprezentanti našej inštitúcie a patria podľa manuálu TR do rozsahu pôsobnosti registra sú:
  1. Podieľanie sa na štruktúrach EÚ, ako sú expertné skupiny Komisie
  Pracovníci Technickej univerzity v Košiciach reprezentujú svoju inštitúciu v nasledovných expertných skupinách Komisie:
  High-level Steering Group of the European Innovation Partnership on Raw Materals (Set up by DG GROW)
  SHERPA subgroup of the High-level Steering Group of the European Innovation Partnership on Raw Materals (Set up by DG GROW)
  Operational Group of the European Innovation Partnership on Raw Materals (Set up by DG GROW)
  Všetke tri skupiny sú okrem iného zamerané na asistovanie a podporu EK pri príprave legislatívnych návrhov a strategických iniciatív v oblasti nerastných surovín
  European Raw Material Alliance (ERMA) – aliancia vedená európskymi komisármi (T. Breton a M. Šefčovič) so širokým okruhom aktivít, okrem iného aj aktivít zacielených na legislatívu EÚ v oblasti nerastných surovín.

  Address

  Head Office
  Letná 1/9
  Košice 042 00
  SLOVAKIA
  EU Office
  Letná 1/9
  Košice 042 00
  SLOVAKIA

  Website

 • People

  Total lobbyists declared

  4

  Employment timeLobbyists
  25%4

  Lobbyists (Full time equivalent)

  1

  Lobbyists with EP accreditation

  No lobbyists with EP accreditations

  Complementary Information

  Z našej organizácie pracujú v oblasti pôsobenia TR 4 osoby, každý z nich na 8.3 % svojho pracovného času, t.j. približne 3.2 hod. za týždeň / osobu. Spolu je to teda 3,2x4=12,8 hod. za týždeň, z čoho vyplýva výsledné FTE 12,8/40=0,32.

  Osoby aktívne v oblasti pôsobenia TR sú:
  Michal Cehlár
  Juraj Janočko
  Martin Sisol
  Tomáš Pavlík

  Person in charge of EU relations

  Data not provided by Register Secretariat due to GDPR

  Person with legal responsibility

  Data not provided by Register Secretariat due to GDPR

 • Categories

  Category

  Academic institutions

 • Networking

  Affiliation

  Členstvo v orgánoch relevantných pre TR:

  Od - do 2018 – súčasnosť
  Názov Regionálne -EIT RM HUB centrum Košice
  Pozícia garant centra

  Od – do 2017 – súčasnosť
  Názov European Innovation Partnership on Raw Materials (EIP RM)
  Pozícia člen Sherpa Group

  Od - do 2017 – súčasnosť
  Názov European Institute of Innovation & Technology on Raw Materials (EIT RM)
  Pozícia člen Steering Group

  Od - do 2016 – súčasnosť
  Názov European Institute of Innovation & Technology on Raw Materials (EIT RM)
  Pozícia člen General Assembly

  Member organisations

  None declared

 • Financial Data

  Interests represented

  Promotes their own interests or the collective interests of their members

  Closed financial year

  Jan 2022 - Dec 2022

  Lobbying costs for closed financial year

  10,000€

  Major contributions in closed year

  None declared

  Intermediaries for closed year

  None declared

  Intermediaries for current year

  None declared

  Closed year Costs

  0€ - 10,000€

  Other financial info

  In the financial year 2022 we received 3 742 685 EUR for the EU projects. A part of this was used for operating costs.

 • EU Structures

  Groups (European Commission)

  Commission operational expert group of the European Innovation Partnership on Raw Materials #E03392#https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=en&groupID=3392 #Member #C#Industry, Academia/Research, Civil society, SMEs#High level steering group of the European Innovation Partnership on Raw Materials #E03391#https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=en&groupID=3391 #Member #C#Industry, Academia/Research, Civil society, SMEs

  Groups (European Parliament)

  N/A

  Other activities

  Naše členstvo v expertných skupinách je uvedené v políčku na začiatku položky 9

 • Meetings

  Meetings

  None declared

Download this datacard