Næringslivets Hovedorganisasjon lobby client details

Lobbyists having Næringslivets Hovedorganisasjon as a client