Huis van de Nederlandse Provincies

Tweet this page
<
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
>
Registration as it was on 24 Nov 2022
How to read and use this data card.
Download this datacard

Overview

Since 20 September 2021 self-declared 'non-commercial organisations' are no longer required to provide a lobby budget. See above timeline for this registrant's historical lobby budget.

Lobbying Costs

None declared

Financial year: Jan 2021 - Dec 2021

Lobbyists (Full time equivalent)

12.5 Fte (20)

Lobbyists with EP accreditation

0

High-level Commission meetings

8

Lobbying Costs over the years

 • Info

  Huis van de Nederlandse Provincies   (HNP)

  EU Transparency Register

  20620934484-91 First registered on 05 Nov 2010

  Goals / Remit

  Het HNP heeft de volgende doelstellingen gedefinieerd:

  (1) Het verbeteren van de contacten van de Nederlandse provincies met de Europese instellingen, de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging (PV) bij de EU en andere regionale bureaus in Brussel;

  (2) Synergie tot stand brengen tussen de provincies om te komen tot een efficiënte vertegenwoordiging van de gezamenlijke belangen;

  (3) Het verstrekken van voldoende en tijdige informatie over het Europees beleid en de HNP-activiteiten;

  (4) Het bijdragen tot een betere kennis en bewustwording in de Nederlandse provincies van het Europees integratieproces;

  (5) Het verlenen van de faciliteiten voor het adequaat ontvangen van bezoekers.

  Main EU files targeted

  De bestuurlijke agenda’s van de twaalf provincies en het IPO, evenals de actuele Europese beleidsontwikkelingen in 2023 zijn leidend voor de gezamenlijke prioritering van de provincies en daarmee voor de gezamenlijke dossiers van het HNP. De gezamenlijke dossiers binnen het HNP zijn stevig georganiseerd en hebben elk een HNP-werkgroep, een HNP-ambtelijk dossierhouder en een HNP-bestuurlijk dossierhouder. Daarbij vindt er structureel afstemming plaats met het Interprovinciaal Overleg en zijn adviesstructuur. Vanuit de inhoudelijke agenda wordt op specifieke onderwerpen synergie gerealiseerd en voortgezet met de partners in het HNP.


  KLIMAAT EN ENERGIE: We gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn tot gezamenlijke acties met de Duitse en Belgische grensregio’s inzake de herziening van de interne elektriciteitsmarktregels. Daarnaast zijn we voornemens om een informatiesessie te organiseren voor de provinciale achterban en relevante stakeholders over de Waterstofbank. Verder zetten we in op de implementatie van het “Renewables go-to areas”-voorstel van de Commissie (REPowerEU) en de implicaties hiervan op de ruimtelijke ordening en natuurwetgeving.

  DIGITALISERING: Dit betreft onder andere de voorstellen inzake een Europese
  gegevensruimte voor mobiliteitsgegevens en het wetsvoorstel voor kritieke grondstoffen in de EU. Ook cybersecurity en het mogelijk maken van grensoverschrijdende digitale connectiviteit (5G) blijft een belangrijke focus van de Commissie. Daarnaast lopen de onderhandelingen in Brussel nog door voor de randvoorwaardelijke aspecten van digitalisering, namelijk de Data Act, de Kunstmatige Intelligentie (AI) Act en AI-aansprakelijkheidswet.

  REGIONALE ECONOMIE: Aandachtspunten voor 2023 zijn de herziening van het
  Meerjarig Financieel Kader (MFK), de herziening van de Richtlijn betalingsachterstand voor het mkb en het nieuwe voorstel inzake eigen middelen. 2023 is het Europees Jaar van de Vaardigheden. We kijken of we met relevante stakeholders een bijeenkomst kunnen organiseren over dit thema in relatie tot de regionale arbeidsmarkt.

  AGROFOOD: In 2023 presenteert de Commissie enkele belangrijke voorstellen. Ten eerste komt er een breed kader voor duurzame voedselsystemen in de EU. Ten tweede komt er wetgeving voor nieuwe genomische technieken. Dit is met name relevant voor provincies met tuinbouwclusters en/of een zaadveredelingssector. Bovendien lopen de volgende voorstellen uit 2022 ook in 2023 nog door: wet natuurherstel; herziening regels voor duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen; communicatie over gebruik van (kunst) meststoffen; certificering in de koolstoflandbouw.

  MILIEU: In 2023 loopt de behandeling van de Richtlijnen water- en luchtkwaliteit uit 2022 door. De Commissie zal in 2023 met een nieuw voorstel komen inzake duurzaam bodembeheer en herstel. Daarnaast wordt de registratielijst met chemische stoffen (REACH verordening) herzien. Al deze voorstellen hebben grote impact op de provincies waarbij we streven naar een optimale samenwerking en aanpak tussen het HNP, het IPO en de provinciehuizen.

  CIRCULAIRE ECONOMIE: We zetten ons in 2023 in op de lopende Circulaire Economie I&II pakketten, het Plastics Package. Daarnaast geven we prioriteit aan de Europese Wet inzake kritieke grondstoffen door de impact op de provincies te identificeren. Verder houden we ons bezig met de promotie van het HNP-Position Paper Plastics.

  MOBILITEIT: Voorts zetten we de actieve lobby door op de reeds gepubliceerde initiatieven uit 2022, zoals het Trans-Europees Transportnetwerk (TEN-T), de Richtlijn inzake een infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (AFIR) en de Intelligente Transportsystemen (ITS).

  Address

  Head Office
  Trierstraat / Rue de Trèves, 59-61
  Brussel 1040
  BELGIUM
  EU Office
  Trierstraat / Rue de Trèves, 59-61
  Brussel 1040
  BELGIUM

  Website

 • People

  Total lobbyists declared

  20

  Employment timeLobbyists
  100%5
  50%15

  Lobbyists (Full time equivalent)

  12.5

  Lobbyists with EP accreditation

  No lobbyists with EP accreditations

  Complementary Information

  None declared

  Person in charge of EU relations

  Data not provided by Register Secretariat due to GDPR

  Person with legal responsibility

  Data not provided by Register Secretariat due to GDPR

 • Categories

  Category

  Associations and networks of public authorities

 • Networking

  Affiliation

  De HNP bestuurders zijn lid of plaatsvervangend lid van het Europees Comité van de Regio's. Het HNP is lid van de Council of European municipalities and regions (CEMR).

  Member organisations

  None declared

 • Financial Data

  Interests represented

  Does not represent commercial interests

  Closed financial year

  Jan 2021 - Dec 2021

  Lobbying costs for closed financial year

  Since 20 September 2021 self-declared 'non-commercial organisations' are no longer required to provide a lobby budget. See above timeline for this registrant's historical lobby budget.

  Total organisational budget in closed year

  1,016,614€

  Major funding types in closed year

  Member's contribution

  Major contributions in closed year

  None declared

  Other financial info

  None declared

 • EU Structures

  Groups (European Commission)

  none

  Groups (European Parliament)

  N/A

  Other activities

  The House of the Dutch Provinces is the joint front office in Brussels of the 12 provinces Drenthe, Flevoland, Fryslân, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht and the Interprovinciaal Overleg (IPO).

  Its main role consists of representing the joint interests of the provinces by looking ahead, liaising, and informing.

  Activities include the representation towards the European institutions, providing adequate and timely information on European policy making and organising events.

 • Meetings

  Meetings

  8 meetings found. Download meetings

  The list below only covers meetings held since November 2014 with commissioners, their cabinet members or directors-general at the European Commission; other lobby meetings with lower-level staff may have taken place, but the European Commission doesn't publish information about such meetings. All information below comes from European Commission web pages.

  • Date 11 Oct 2022 Location Brussels
   Subject Follow-up agreement agriculture Fryslân
   Cabinet Cabinet of Executive Vice-President Frans Timmermans
   Portfolio European Green Deal
   Commission
   • Lukas Visek (Cabinet member)
  • Date 11 Oct 2022 Location Brussels
   Subject Follow-up agreement agriculture Fryslân - Mr Fokkinga
   Cabinet Cabinet of Executive Vice-President Frans Timmermans
   Portfolio European Green Deal
   Commission
   • Lukas Visek (Cabinet member)
  • Date 22 Jun 2022 Location Brussels
   Subject speech at the College of Deputies and Commissioners from the Provincie Noord-Holland.
   Cabinet Cabinet of Executive Vice-President Frans Timmermans
   Portfolio European Green Deal
   Commission
   • Diederik Samsom (Cabinet member)
  • Date 12 May 2022 Location Brussels
   Subject Meeting on the European Green Deal
   Cabinet Cabinet of Executive Vice-President Frans Timmermans
   Portfolio European Green Deal
   Commission
   • Diederik Samsom (Cabinet member)
  • Date 12 Mar 2021 Location Brussels (videoconference)
   Subject Meeting on Climate Plan
   Cabinet Cabinet of Executive Vice-President Frans Timmermans
   Portfolio European Green Deal
   Commission
   • Diederik Samsom (Cabinet member)
  • Date 12 Feb 2021 Location Brussels (video conference)
   Subject Virtual meeting on the European Green Deal
   Cabinet Cabinet of Executive Vice-President Frans Timmermans
   Portfolio European Green Deal
   Commission
   • Diederik Samsom (Cabinet member)
  • Date 15 Jan 2020 Location Brussels
   Subject introductory meeting
   Cabinet Cabinet of Executive Vice-President Frans Timmermans
   Portfolio European Green Deal
   Commission
   • Diederik Samsom (Cabinet member)
  • Date 08 May 2015 Location Brussels, Belgium
   Subject EFSI
   Cabinet Cabinet of President Jean-Claude Juncker
   Portfolio President
   Commission
   • Paulina Dejmek Hack (Cabinet member)
   Other Lobbyists
Download this datacard