INACO-Initiativa pentru Competitivitate

Tweet this page
<
2017
2018
>
No longer registered as of 09 Mar 2018 - Registration as it was on 22 Feb 2018
How to read and use this data card.
Download this datacard

Overview

Lobbying Costs

None declared

None declared

Lobbyists (Full time equivalent)

15.25 Fte (40)

Lobbyists with EP accreditation

0

High-level Commission meetings

0

Lobbying Costs over the years

 • Info

  INACO-Initiativa pentru Competitivitate   (INACO)

  EU Transparency Register

  066400926009-75 First registered on 21 Feb 2017

  Goals / Remit

  – Crearea unui mecanism neguvernamental viabil și eficient, apolitic, autonom și independent de instituțiile publice, cu grupuri de specialiști și rețele de experți în vederea monitorizării și creșterii gradului de competitivitate al României
  – Sprijinirea inițiativelor publice și private care au ca scop creșterea performanței economice românești
  – Creșterea calității politicilor economice şi sociale din România Propune o structură de pregătire, O ȘCOALĂ pentru tinerii antreprenori, pentru voluntariat, pentru competitivitatea tinerilor, care să se folosească de atuurile care le pot da un grad semnificativ de competitivitate între ceilalți oameni de afaceri sau pot oferi avantaje competitive afacerii și carierei lor.
  – Inițierea și eficientizarea dezbaterilor publice pro-investiții, pro-business, pro-eficiență în scopul creșterii competitivităţii naţionale.
  – Analiza dinamicii competitivității românești în context european și global.
  – Eficientizarea politicilor generale cu impact asupra antreprenoriatului, investițiilor și a competitivităţii economiei naţionale, asupra comunităților locale și regionale, elaborate de către Parlament, Guvern sau alte autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, naționale sau internaționale, şi formularea de opinii și recomandări pe marginea acestora.
  – Elaborarea de rapoarte privind evoluţia indicatorilor de competitivitate, investigațiilor de profil și generarea de concluzii pentru elaborarea şi implementarea politicilor economice de creştere şi dezvoltare.
  – Monitorizarea eficienţei şi eficacității programelor şi proiectelor naţionale, regionale sau locale privind creşterea competitivităţii economice şi sociale și informarea în cauză a Președinției, Guvernului și Parlamentului.
  – Generarea de analize și recomandări cu privire la proiectele bugetului de stat și cel al asigurărilor sociale, ale bugetelor locale, cu impact asupra competitivității.
  – Monitorizarea modului în care se asigură respectarea și luarea măsurilor necesare punerii în aplicare a regulamentelor, deciziilor, recomandărilor, ghidurilor emise în domeniul competitivității, adoptate la nivelul Uniunii Europene, și contribuirea la formularea opiniei și propunerilor României cu privire la definirea strategiilor europene în domeniu.
  – Formularea de propuneri de îmbunătățire a legislaţiei economice şi sociale din domenii care urmăresc creșterea competitivității naționale, inclusiv din domeniul învăţământului şi cercetării, pentru poziționarea optimă a României ca forță economică pe harta globală a competitivității.
  – Evaluarea ex-ante și ex-post a impactului politicilor economice şi sociale lansate în dezbatere publică sau adoptate.
  – Propunerea unor politici specifice pentru stimularea unor sectoare care au sau pot avea avantaje competitive.
  – Formularea de opinii cu privire la programele naţionale și locale de investiţii și de analize cu privire la eficienţa, eficacitatea, transparența şi oportunitatea realizării acestora, indiferent de sursa lor de finanțare, publică sau privată, naţională sau externă, sau dacă sunt realizate în parteneriat public-privat.
  – Colaborarea cu instituţii publice, private, patronate, sindicate, alte instituții neguvernamentale, naționale și internaționale; colaborarea cu Comisia Europeană, precum și cu alte instituții europene sau internaționale, cu organisme echivalente din alte state membre dedicate consolidării competitivității.
  – Elaborarea de proiecte, planuri și strategii de creștere a competitivității agenților economici și a administrațiilor locale.

  Main EU files targeted

  Initiative si politici din domeniile :
  - competitivitate
  - economie, industrie, finante
  - dezvoltare regionala
  - absorbtia fondurilor europene
  - politici publice
  - tineret
  - antreprenoriat

  Address

  Head Office
  Strada Hristo Botev, nr.26, apt 1, sector 3
  Bucuresti
  ROMANIA
 • People

  Total lobbyists declared

  40

  Employment timeLobbyists
  100%3
  75%5
  50%2
  25%30

  Lobbyists (Full time equivalent)

  15.25

  Lobbyists with EP accreditation

  No lobbyists with EP accreditations

  Complementary Information

  None declared

  Person in charge of EU relations

  Ms ANDREEA PAUL (Presedinte)

  Person with legal responsibility

  Ms ANDREEA PAUL (Presedinte)

 • Categories

  Category

  III - Non-governmental organisations

  Subcategory

  Non-governmental organisations, platforms and networks and similar

 • Networking

  Affiliation

  Networks of women - Elite Business Women, children - CONIL, entrepreneurs, high-level proffesionals, ex-ministers.

  Member organisations

  http://inaco.ro/membri/

 • Financial Data

  Closed financial year

  None declared

  Lobbying costs for closed financial year

  None declared

  Other financial info

  Proiect INACO cu finanțare europeană POCA 1.1.:

  Politici publice alternative pentru dezvoltare locală competitivă

  Derulare: 2018-2019, timp de 14 luni

  In curs de semnare contractul de finantare

 • EU Structures

  Groups (European Commission)

  none

  Groups (European Parliament)

  - INACO co-prezidează Grupul de lucru dedicat COMPETITIVITĂȚII în Forumul de Consultare Publică pentru definirea priorităților Președinției României a Consiliului UE.
  - INACO participă la Grupurile de lucru și de consultare organizate de către Ministrul pentru Afaceri Europene, la Comitetul interministerial pentru afaceri europene, la Grupul de Experți consultați pentru negocierea Brexit-ului.
  - Întâlnirea oficială a INACO cu comisarul european Corina Crețu la CE în Bruxelles, și cu europarlamentari la PE
  - INACO s-a întâlnit cu ministrul pentru afaceri europene, cu ministrul pentru mediul de afaceri, cu ministrul turismului, cu primarul Capitalei, cu reprezentanții BNS și ai Băncii Mondiale

  Communication activities

  GENERATOR DE COMPETITIVITATE
  Competitivitatea este întotdeauna un raport.

  Un raport între ce poate face întreprinderea ta și ce pot face alții care acționează în același domeniu. Raportul acesta este viabil atunci când este rezultat dintr-o permanentă atenție acordată acțiunilor economice care se petrec în jurul ideii tale de afacere.

  Viziunea competitivă chiar și pentru cele mai mici afaceri este (și) în sarcina specialiștilor în macroeconomie care trebuie să genereze standarde ridicate bazate pe legislație stimulativă, finanțări, scutiri de taxe etc. pornind de la analizarea nevoilor micilor afaceri din cele mai diferite domenii.


  Scara competitivității începe cu susținerea micilor afaceri de către administrații care colaborează cu antreprenorii în interesul comunității și se termină cu supravegherea anti-trust, care permite conviețuirea concurențială la nivelul internațional al marilor corporații.

  Între cele două extreme, se desfășoară viața febrilă a pieței economice.


  Competitivitatea înseamnă creativitate. România a trecut prin etape istorice în care a reușit să fie „altfel” decât alții.

  Cel mai bun exemplu este domeniul IT. Patroni ai firmelor de cablu locale au instalat cablu optic în toată țara, dincolo și dincoace de orice fel de politică economică a statului. Când marii operatori de cablu au venit și au cumpărat firmele locale, s-au văzut în imposibilitatea de a cere prețuri mari pentru ceva ce devenise un fapt banal – Internetul de mare viteză. Așa românii au la dispoziția lor rețele excelente de Net. Așa suntem în topul mondial al firmelor IT.


  Competitivitatea înseamnă excelență.

  Analiză, cercetare, inovare de vârf. Nu se poate altfel. În Japonia primul ministru apare în Parlament să ceară fonduri pentru ca țara să rămână lider în electronică. Statele Unite, China, Germania, fac proiecții pe zeci de ani în viitor pentru păstrarea avansului tehnologic și economic. Ce rol poate face România în acest context? Investiția în inteligență ne poate da o șansă. Învățământ și cercetare. Păstrarea talentelor în țară cu orice sacrificiu. Coordonarea inteligentă de către profesioniști capabili a sectoarelor economice. O politică economică a excelenței, bazată pe afaceri de excelență.


  Competitivitatea considerată ca un reper fundamental poate schimba fața cenușie și atomizată a afacerilor din România.

  Este nevoie de energie și entuziasm care să schimbe mersul lucrurilor. Mii de antreprenori acționează perfect autonom în România în acest moment sub presiunea unor legi aberante, găsind cu mare greutate finanțare sau angajați capabili pentru business-ul lor.
  O asemenea manieră de sub-praviețuire economică trebuie să fie schimbată. Legiuitorii, ministerele, administratorii locali – ceea ce numim impropriu „Stat” , trebuie să ajute antreprenorii să „ridice capul” din problemele lor zilnice și acute și să privească în perspectivă rolul lor în context local, regional, național, european.
  Aceasta este în fapt economia națională: Conlucrarea în scopul creșterii competitivității a Statului cu oamenii de afaceri.

  Other activities

  INACO propune o structură de pregătire, O ȘCOALĂ pentru tinerii antreprenori, pentru voluntariat, pentru competitivitatea tinerilor, care să se folosească de atuurile care le pot da un grad semnificativ de competitivitate între ceilalți oameni de afaceri sau pot oferi avantaje competitive afacerii și carierei lor.

 • Meetings

  Meetings

  None declared

Download this datacard