Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "POLSUS"

Tweet this page
<
2023
>
Registration as it was on 30 Aug 2023
How to read and use this data card.
Download this datacard
The following entries are flagged as duplicates of this organisation: 068516110787-28

Overview

Lobbying Costs

10,000€ - 24,999€

Financial year: Jan 2022 - Dec 2022

Lobbyists (Full time equivalent)

0.3 Fte (3)

Lobbyists with EP accreditation

0

High-level Commission meetings

2

Lobbying Costs over the years

 • Info

  Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "POLSUS"   (PZHiPTCh POLSUS)

  EU Transparency Register

  752566749184-72 First registered on 22 Feb 2023

  Goals / Remit

  Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”, używający skrótu i zwany dalej „POLSUS”, jest dobrowolną, samodzielną, niezależną, samorządną, społeczno-zawodową organizacją reprezentującą i broniącą praw i interesów rolników działającą na rzecz postępu w hodowli i produkcji trzody chlewnej.
  Zgodnie ze statutem:
  „POLSUS”, samodzielnie lub z członkami zwyczajnymi, działa na rzecz hodowców i producentów polskiej trzody chlewnej w celu:
  1) reprezentowania i obrony ich interesów;
  2) organizowania współpracy i wzajemnej pomocy wśród swych członków;
  3) doskonalenia zwierząt hodowlanych przez stosowanie właściwych metod oceny, selekcji i doboru zwierząt oraz upowszechnianie metod krzyżowania towarowego świń, współtworzenia programów hodowlanych, zgodnie z potrzebami rolników;
  4) podnoszenie wiedzy hodowców i producentów trzody chlewnej w zakresie racjonalnych metod hodowli i chowu świń oraz zwiększaniu dochodowości gospodarstw.

  Main EU files targeted

  1)Europejski Zielony Ład
  2)Krajowy Plan Strategiczny
  3) Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030
  4) Dyrektywa w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Dyrektywa CSDD)
  5)ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/1012 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków dotyczących hodowli zwierząt hodowlanych czystorasowych i mieszańców świni, handlu nimi i wprowadzania ich na terytorium Unii oraz handlu ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu i jego wprowadzania na terytorium Unii oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 652/2014, dyrektywy Rady 89/608/EWG i 90/425/EWG i uchylające niektóre akty w dziedzinie hodowli zwierząt („rozporządzenie w sprawie hodowli zwierząt”) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

  6)ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/717
  z dnia 10 kwietnia 2017 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 w odniesieniu do wzorów formularzy świadectw zootechnicznych dotyczących zwierząt hodowlanych i ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu
  (Tekst mający znaczenie dla EOG)

  Address

  Head Office
  Ryżowa 90
  Warszawa 02-495
  POLAND
  EU Office
  Ryżowa 90
  Warszawa 02-495
  POLAND

  Website

 • People

  Total lobbyists declared

  3

  Employment timeLobbyists
  10%3

  Lobbyists (Full time equivalent)

  0.3

  Lobbyists with EP accreditation

  No lobbyists with EP accreditations

  Complementary Information

  None declared

  Person in charge of EU relations

  Data not provided by Register Secretariat due to GDPR

  Person with legal responsibility

  Data not provided by Register Secretariat due to GDPR

 • Categories

  Category

  Trade unions and professional associations

 • Networking

  Affiliation

  Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych https://fbzpr.org.pl/
  #Hodowcyrazem https://hodowcyrazem.pl/

  Member organisations

  None declared

 • Financial Data

  Interests represented

  Promotes their own interests or the collective interests of their members

  Closed financial year

  Jan 2022 - Dec 2022

  Lobbying costs for closed financial year

  10,000€ - 24,999€

  Major contributions in closed year

  None declared

  Intermediaries for closed year

  None declared

  Intermediaries for current year

  None declared

  Closed year Costs

  10,000€ - 24,999€

  Other financial info

  None declared

 • EU Structures

  Groups (European Commission)

  none

  Groups (European Parliament)

  N/A

  Communication activities

  Udział w pracach:
  1)Komitetu Monitorującego Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027
  2)Europejskiej Grupie Refleksyjnej ds. Wieprzowiny
  3)Grupa Dialogu Obywatelskiego ds. Wieprzowiny
  4)EPSPA - European Pig Selection and Production Association
  5)EPP - European Pig Producers
  Udział w spotkaniach sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w podkomisjach
  Realizacja Programów hodowlanych dla świń czystorasowych (wbp, pbz, puławska, duroc, hampshire, pietrain, wbo) oraz ich mieszańców

  Other activities

  None declared

 • Meetings

  Meetings

  2 meetings found. Download meetings

  The list below only covers meetings held since November 2014 with commissioners, their cabinet members or directors-general at the European Commission; other lobby meetings with lower-level staff may have taken place, but the European Commission doesn't proactively publish information about these meetings. For more information about which commissioner is responsible for which portfolio, check out this link: https://commissioners.ec.europa.eu/index_en All information below comes from European Commission web pages.

  • Date 19 Jun 2023 Location Warsaw, Poland
   Subject 1. Breeding pigs for own use in terms of ASF and EU regulations 2. Construction law in Poland and the EU (construction of livestock buildings, LSU conversion factor) 3. Animal production after 2027 based on new EU regulations 4. Agricultural code
   Cabinet Cabinet of Commissioner Janusz Wojciechowski
   Portfolio Agriculture
   Attending
   • Janusz Wojciechowski (Commissioner)
   Other Lobbyists
  • Date 17 Mar 2023 Location Warsaw, Poland
   Subject Strategic challenges for the Polish pig production sector; barriers to the development of the sector and proposed solutions; health and well-being of pigs; Protecting the climate and the environment; European Green Deal and Farm to Fork strategy
   Cabinet Cabinet of Commissioner Janusz Wojciechowski
   Portfolio Agriculture
   Attending
   • Janusz Wojciechowski (Commissioner)
   Other Lobbyists
Download this datacard